2nd PUC MATHS-THE QUESTIONS ONE SHOULD NOT NEGLECT-PART 2

ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ,
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಯ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದವರು,
ಶ್ರೀ. ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸುಚೀಂದ್ರ , ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು.
ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು,
ಲಿಂಕ್:

II PUC MATHS-IMP QUESTIONS ONE SHOULD NOT NEGLECT part 2

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • pramod  On February 17, 2011 at 5:03 pm

    nice

  • muhammedsakhib  On February 19, 2011 at 9:49 am

    its really help ful
    thank u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: